HERBATA I KAWA POD LUPĄ

HERBATA I KAWA POD LUPĄ

Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrolę jakości i oznakowania herbat oraz kawy naturalnej i jej ekstraktów na terenie 8 województw:

mazowieckiego, lubelskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, podkarpackiego, lubuskiego.

Podczas poprzednich kontroli jakości i oznakowania tych wyrobów przeprowadzonych w 2006 r. (herbata) i 2007 r. (kawa), wady jakości ujawniono w 15% ocenionych próbek herbaty i w 10% – kawy.

Celem kontroli było wyeliminowanie z obrotu herbaty i kawy o niewłaściwej jakości, oznakowanych w sposób uniemożliwiający konsumentom uzyskanie pełnej informacji o produkcie, niewłaściwie przechowywanych, a także ocena przestrzegania zasad obrotu tymi produktami.

Skontrolowano 105 placówek handlowych, w tym: 15 hurtowni, 44 sklepy należące do wielkopowierzchniowych sieci handlowych oraz 46 mniejszych sklepów z artykułami spożywczymi. Sprawdzono ogółem 1.201 partii herbat (czarnych, owocowych, ziołowych) i kawy (mielonej, ekstraktów kawy), z których do badań laboratoryjnych pobrano 377 próbek. Zakwestionowano z różnych powodów 203 partie (17%).

Do najistotniejszych lub występujących w najszerszym rozmiarze nieprawidłowości należały: nieprawidłowo oznakowane towary,  niezgodne z deklaracją producentów jakościowe parametry.

Ustalenia kontroli w zależności od stwierdzonych nieprawidłowości dały podstawę do: nałożenia 31 mandatów oraz skierowania 1 wniosku do sądu grodzkiego, 26 wniosków do właściwych miejscowo urzędów miar, 56 informacji do właściwych ze względu na miejsce produkcji inspektoratów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz 2 powiadomień do właściwych organów sanitarnych.

reklama

Artykuły

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl