Fotografie z imprezy artystycznej pn. “Dla Kobiet” organizowanej przez GCK Jeżowe i Publiczne Gimnazjum w Jeżowem w dniu 22 marca 2014 r. 

>>>>FOTORELACJA<<<<