Szanowny Panie Wójcie w imieniu swoim i pracowników Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem, składamy najszczersze kondolencje z powodu śmierci Taty.
Zbigniew Bednarz
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem