Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku 6-14 lat uczęszczających do szkół podstawowych
i świetlic pozaszkolnych na terenie województwa podkarpackiego.
Regulamin