8 grudnia w GCK Jeżowe odbyło się spotkanie z Mikołajem. W spotkaniu wzięło udział prawie 80 dzieci które udzielają się w zajęciach w GCK Jeżowe. Mikołaj rozdał prezenty dla wszystkich dzieci. Spotkanie poprzedził pokaz iluzji.

Galeria