Za sprawą KGW Jacianki św. Mikołaj odwiedził świetlicę w Jacie. Każdemu grzecznemu dziecku wręczył świąteczne upominki. W oczekiwaniu na Mikołaja dzieci zajęły się kolorowaniem malowanek, wspólną zabawą przy świątecznej muzyce. Panie ze stowarzyszenia przygotowały poczęstunek dla wszystkich zgromadzonych.
Św. Mikołaj docenił również czytelników Biblioteki Publicznej w Jacie. Osoby, które przeczytały największą ilość książek w tym roku otrzymały medal oraz nagrodę.
Podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w zorganizowanie tego spotkania!