PRZYPOMINAMY – Aby wziąć udział w Powiatowym Konkursie Tradycyjny Wieniec Powiatu Niżańskiego, należy do dnia 9 sierpnia 2023 r. (środa) wysłać zgłoszenie konkursowe.

Promuj nasz region w ramach operacji „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”.

20 sierpnia 2023 r. odbędzie się Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Wieniec Powiatu Niżańskiego, będący realizacją operacji „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023. Organizatorem konkursu jest Powiat Niżański.   

Celem operacji jest zwiększenie udziału mieszkańców w kultywowaniu i promowaniu tradycji regionu. Upowszechnianie wiedzy i przekazywanie doświadczeń dotyczących produktów, w tym tradycyjnych produktów kulinarnych oraz kulturowych tradycji Powiatu Niżańskiego, przyczyni się to do zaktywizowania podmiotów, które tym się zajmują oraz do wzrostu zainteresowania kontynuowaniem tych tradycji.

Dzięki atrakcyjnej formie prezentacji tradycji związanych z wytwarzaniem produktów plastyki ludowej z terenu województwa podkarpackiego, poprzez Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Wieniec Powiatu Niżańskiego, uda się dotrzeć do grup docelowych, którymi są osoby zajmujące się najciekawszymi dziedzinami plastyki ludowej Powiatu Niżańskiego z terenu województwa podkarpackiego.

Organizacja Powiatowego Konkurs na Tradycyjny Wieniec Powiatu Niżańskiego stworzy możliwość eksponowania wartości polskiej kultury, z jej regionalną różnorodnością i dziedzictwem lokalnych społeczności z jednej strony, a poprawą jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich z drugiej. Konkurs przyczyni się do promocji zwyczajów i tradycji oraz promocji funkcji społecznych i pozarolniczych gospodarstw rolnych, wpływających na poprawę życia na obszarach wiejskich, a także do promocji walorów województwa podkarpackiego.

Do udziału w Powiatowym Konkursie na Tradycyjny Wieniec Powiatu Niżańskiego zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia czy grupy nieformalne.

Aby wziąć udział w Powiatowym Konkursie Tradycyjny Wieniec Powiatu Niżańskiegonależy do dnia 9 sierpnia 2023 r. (środa) wysłać zgłoszenie konkursowe (Konkurs przewidziany jest dla 15 podmiotów, decyduje kolejność zgłoszeń):

  1. pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Nisku, 37-400 Nisko, Plac Wolności 2, lub
  2. pocztą elektroniczną na adres: a.kurlej@powiatnizanski.pl, lub
  3. złożyć osobiście do Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji, 37- 400 Nisko, ul. 3 Maja 32C, pok. 17

Dodatkowymi Partnerami KSOW przy realizacji tej operacji są: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Gminne Centrum Kultury w Jeżowem oraz Stowarzyszenie „Kobiety z Pasją” w Jeżowem.

 Link do regulaminu konkursu:

„Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Wieniec Powiatu Niżańskiego” – regulamin konkursu (pdf);

Link do formularza zgłoszeniowego:

„Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Wieniec Powiatu Niżańskiego” – formularz zgłoszeniowy (doc).  

„Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Wieniec Powiatu Niżańskiego” – formularz zgłoszeniowy (pdf).  

 „VI Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego” – oświadczenie woli (docx). 

„VI Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego” – pełnomocnictwo (docx). 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty.

Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”