29 styczna 2023 roku Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe wraz z Wójtem Markiem Stępakiem, Radnym Gminy Jeżowe Edwardem Koc oraz dyr GCK Jeżowe Zbigniewem Bednarz wybrała się do Kolbuszowej z wizytą do założyciela i pierwszego długoletniego kapelmistrza Orkiestry Dętej – Pana Stanisława Wrony. Orkiestrze przewodniczył obecny kapelmistrz – Radosław Paluch. Orkiestra zagrała kilka kolęd i marsza na powitanie. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak wręczył przygotowany z tej okazji specjalny list gratulacyjny a Pan Edward Koc i Zbigniew Bednarz upominki. Pan Stanisław był niezwykle ucieszony tą wizytą, a spotkanie przebiegło w miłej rodzinnej atmosferze. Uczestnicy wspominali dawne czasy kiedy Pan Stanisław Wrona opiekował się orkiestrą oraz jednocześnie był organistą w Parafii pw. Narodzenia NMP w Jeżowem. Na pożegnanie orkiestra zagrała jeszcze jedną kolędę i 100 lat Panu Stanisławowi Wronie.