Z przyjemnością przedstawiamy wyniki Gminnego Konkursu Kulinarnego “Lasowiackie Smaki”, który odbył się 23 lipca 2023 r. na boisku rezerwowym stadionu KS „SPARTA” Jeżowe podczas imprezy kulturalnej pn. „Wakacjonalia 2023 – Dni Gminy Jeżowe” z inicjatywy Gminnego Centrum Kultury. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Jeżowe – Marek Stępak.

Gminny Konkurs Kulinarny “Lasowiackie Smaki” był nie tylko okazją do prezentacji kulinarnych umiejętności, ale także wydarzeniem integrującym mieszkańców oraz promującym lokalną kulturę i tradycje. W konkursie uczestniczyły Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia działające na terenie gminy.


Potrawy zostały ocenione przez komisję konkursową pod kątem zgodności z tematem konkursu, walorów smakowych, pomysłowości i oryginalności przygotowanego produktu konkursowego jak również estetyki wykonania i dekoracji.


I miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich „Dworzanki” z Nowego Nartu, które zachwyciło wszystkich swoimi wyjątkowymi kulinarnymi kompozycjami, doskonałym balansem smaków oraz estetycznym wykończeniem potraw.


Na drugim miejscu, prezentując wysoki poziom umiejętności kulinarnych, znalazły się reprezentantki Koła Gospodyń Wiejskich w Jeżowem.

III miejsce zajęło Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jata „Jacianki”. Zgłoszone potrawy prezentowały ogromne zróżnicowanie, co dowodziło, że nasza społeczność jest pełna kulinarnych talentów i pasjonatów.


Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom za zaangażowanie oraz wysoki poziom prezentowanych dań w Gminnym Konkursie Kulinarnym „Lasowiackie Smaki”. Wydarzenie to stanowiło ważny element wspierający lokalną kulturę i kulinarne tradycje.