W dniu 19.08.2020 r. została podpisana umowa w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. W ramach dofinansowania zakupiono 339 książek na kwotę 6 400,00 zł.