Protokół z posiedzenia Komisji Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Wiosna Malowana” 2023.
Jeżowe 26.05.2023 r.

Komisja w składzie:

  1. Beata Handziak – Magister Sztuk Plastycznych
  2. Zbigniew Bednarz – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem

oceniała prace zgłoszone do Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Wiosna Malowana” 2023.

Lista nagrodzonych osób:
Alicja Sabat – GCK Jeżowe
Zuzanna Kowal – PSP w Groblach
Fabian Hassan – PSP w Jeżowem Kameralnem
Justyna Story – PSP w Cholewianej Górze
Anna Paruch – GCK Jeżowe
Michał Marut – Świetlica Wiejska w Zalesiu
Dawid Watras – PSP w Jeżowem Kameralnem
Karol Sudoł – PSP w Cholewianej Górze
Wiktoria Turasz – ZS w Jeżowem Centrum
Oliwia Barłóg – PSP w Groblach
Michał Żak – GCK Jeżowe
Julia Kolano – PSP w Groblach
Klaudia Gut – Świetlica Wiejska w Zalesiu
Jan Kopacz – PSP w Jeżowem Podgórzu
Emilia Bajek – PSP w Jeżowem Kameralnem
Paulina Kozioł – GCK Jeżowe
Julia Kołodziej – PSP w Groblach
Nadia Wąsik – PSP w Cholewianej Górze
Oliwia Sudoł – PSP w Cholewianej Górze
Marlena Gębska – PSP w Cholewianej Górze

Komisja podkreśla wysoki i wyrównany poziom konkursu i dostrzega potrzebę organizowania tego typu konkursów w następnych latach. Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom i gratuluje nagrodzonym.

Wręczenie nagród odbędzie się w środę 31 maja 2023 r. o godz. 16:00 w GCK Jeżowe.