– Blog

Przedstawiamy koncert utworów patriotycznych Orkiestry Dętej Gminy Jeżowe nagrany specjalnie z okazji 230 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zapraszamy do polubiania i udostępniania filmu znajomym 🙂

Sukcesy Mażoretek „Fortis” z Jeżowego w I ONLINE MAJORETTES INTERNATIONAL GRAND PRIX 2021.

Brązowy medal zdobyły Jessica Krawiec i Oliwia Lepianka w kategorii: duo/trio flag teen.

Brązowy medal zdobyła Martyna Rędzio w kategorii: solo flag teen oraz dyplom za udział w kategorii solo baton younger teen.

Mapa biegu:
(W przypadku zmiany miejsca biegu na inną miejscowość Gminy Jeżowe zapisani uczestnicy zostaną o tym poinformowani z wyprzedzeniem drogą mailową, poprzez stronę www.gckjezowe.pl oraz www.facebook.com/gckjezowe)

Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego -
zwycięstwa Chrystusa Pana nad śmiercią, piekłem i szatanem - składamy serdeczne życzenia.
Niech Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca,
napełniając je światłem Zmartwychwstania,
pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim dobrem,
abyśmy umieli Go rozpoznawać
i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu.
Wyśpiewujmy radosne ALLELUJA!

Kat. I przedszkole
I. Filip Zwolski, Jeżowe
II. Nataniel Karaban, Jeżowe
III. Marcelina Biernat, Zalesie
wyróż. Michał Stój , Jeżowe
wyróż. Zofia Zwolska, Jeżowe
Kat. II kl. I-III
I. Oliwia Głuszak, Jeżowe
II. Filip Konior, Jeżowe
III. Emilia Stój, Jeżowe
wyróż. Magdalena Bajek, Jeżowe
Kat. III kl. IV-VI
I. Oliwia Puchalska, Groble
II. Alicja Fila, Cholewiana Góra
III. Renata Krasoń, Jeżowe Podgórze
wyróż. Karolina Zybura, Krzywdy
Kat. IV kl. …

Back to top