– Projekty i dofinansowania

„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

W dniu 9 czerwca 2022 r. została podpisana przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem - Zbigniewa Bednarza umowa dotycząca dofinansowania zadania pn. „Opracowanie projektu budowy nowego Domu Kultury w Gminie Jeżowe”.
Termin realizacji zadania to 31 grudnia 2023 roku.
Wartość projektu: 230 673,40 zł
Łączna kwota dofinansowania 175 000,00 zł, 25 000,00 zł w 2022 …

W dniu 14.10.2021 r. została podpisana umowa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Kwota dofinansowania 8 000 zł.

„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup …

85 000,00 zł dla Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem na adaptację Biblioteki Publicznej w Nowym Narcie

Złożony przez Gminne Centrum Kultury w Jeżowem wniosek w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „Biblioteka w Nowym Narcie na nowo” został pozytywnie rozpatrzony.

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Dostosowanie bazy materialnej Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem”. W ramach realizacji projektu zostało zakupione niezbędne wyposażenie dla:

  1. Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem: 2 zestawy komputerowe, stroje sceniczne dla zespołów artystycznych, sprzęt audiowizualny, instrumenty muzyczne, oświetlenie, nagłośnienie, konsola do gier
  2. Biblioteki Publicznej w Groblach: konsola do …

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Dostosowanie bazy materialnej Bibliotek Publicznych Gminy Jeżowe”. W ramach realizacji projektu została wykonana modernizacja Biblioteki Publicznej W Cholewianej Górze polegająca m.in. na wykonaniu podłogi, instalacji elektrycznej, sieci komputerowej, robotach wykończeniowych. Został również zakupiony 1 zestaw komputerowy do Biblioteki w Cholewianej Górze, 1 zestaw komputerowy do Biblioteki Publicznej w …

Back to top