– Projekty i dofinansowania

Na sesji Rady Gminy Jeżowe w dniu 25.05.2021 roku, na wniosek Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka została uchwalona UCHWAŁA NR XL/265/21 RADY GMINY JEŻOWE w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe na lata 2021-2035.
Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w postaci nowego zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku wielofunkcyjnego w Jeżowem z przeznaczeniem …

85 000,00 zł dla Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem na adaptację Biblioteki Publicznej w Nowym Narcie

Złożony przez Gminne Centrum Kultury w Jeżowem wniosek w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „Biblioteka w Nowym Narcie na nowo” został pozytywnie rozpatrzony.

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Dostosowanie bazy materialnej Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem”. W ramach realizacji projektu zostało zakupione niezbędne wyposażenie dla:

  1. Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem: 2 zestawy komputerowe, stroje sceniczne dla zespołów artystycznych, sprzęt audiowizualny, instrumenty muzyczne, oświetlenie, nagłośnienie, konsola do gier
  2. Biblioteki Publicznej w Groblach: konsola do …

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Dostosowanie bazy materialnej Bibliotek Publicznych Gminy Jeżowe”. W ramach realizacji projektu została wykonana modernizacja Biblioteki Publicznej W Cholewianej Górze polegająca m.in. na wykonaniu podłogi, instalacji elektrycznej, sieci komputerowej, robotach wykończeniowych. Został również zakupiony 1 zestaw komputerowy do Biblioteki w Cholewianej Górze, 1 zestaw komputerowy do Biblioteki Publicznej w …

W dniu 19.08.2020 r. została podpisana umowa w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. W ramach dofinansowania zakupiono 339 książek na kwotę 6 400,00 zł.

W dniu 12 czerwca 2019 r. podpisana została umowa dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Całkowita wartość inwestycji to 402 450,00 zł a kwota dofinansowania wynosi 134 000,00 zł tj. 33,30% całkowitego kosztu zadania.

Zadanie przewiduje modernizację budynku Biblioteki Publicznej w Groblach oraz doposażenie w sprzęt biurowy i komputerowy.

Czytaj więcej Podpisanie umowy na dofiansowanie zadania “Biblioteka w Groblach – reaktywacja”

W dniu 14 maja 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie i poświecenie zmodernizowanego budynku we wsi Groble w gminie Jeżowe. W oficjalnym otwarcie obiektu oraz jego poświęceniu uczestniczyli w nim m.in. poseł Jerzy Paul, dyrektor biura poselskiego posła Mieczysława Miazgi Sławomir Spaczyński, ks. Proboszcz Bartosz Rachwał, starosta niżański Robert Bednarz i wicestarosta Adam …

5 października 2016 roku Gminne Centrum Kultury w Jeżowem z inicjatywy Dyrektora GCK Jeżowe – Zbigniewa Bednarza złożyło wniosek pn. „Mała biblioteka wielkie możliwości” w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”. W wyniku  rozstrzygnięcia programu i złożenia odwołania otrzymaliśmy pozytywną ocenę i zrealizowaliśmy wniosek na kwotę 17 200 zł z czego wkład własny …