Dnia dzisiejszego Instytut Książki ogłosił wyniki naboru do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. W ramach naboru złożonych zostało 509 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 121 796 zł.
Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało tylko 95 wniosków z czego nasz wniosek znalazł się na 3 miejscu w rankingu.
Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W ramach zadania Gminne Centrum Kultury w Jeżowem przewiduje zakup dla Bibliotek Publicznych w Gminie Jeżowe:

5 laptopów, 5 kolorowych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych,  2 zestawów klocków LEGO®

Education, 1 robota PHOTON EDU wraz z tabletem 11”,  3 projektory medialne, 3 ekrany projekcyjne.

Kwota dofinansowania z Instytutu Książki to 30 000,00 zł (najwyższa możliwa do uzyskania).

Opracowaniem i złożeniem wniosku zajął się Pan Kamil Kozak.