– Zespoły

Zespół  taneczny mażoretek "Fortis" powstał  w listopadzie 2016 roku. Istnieją 3 grupy: gr. kadetek (tworzy ją 11 dziewcząt) i gr. juniorek (10 dziewcząt) działająca przy Zespole Szkół w Jacie oraz gr. przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cholewianej Górze (15 dziewcząt ).
Grupa juniorek z Jaty miała okazję wystąpić na:
- dniach osiedla Mieszka I w …

W GCK Jeżowe działa młodzieżowy zespół taneczny Sardian. Zespół ten brał udział w wielu konkursach i przeglądach zespołów tanecznych. Powstał 4 listopada 1997 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Jeżowem, Inicjatorem jego powstania był dyr. Edward Chaber. W swojej działalności występował na wielu imprezach i przeglądach zespołów tanecznych, zdobywając wiele wyróżnień i nagród. …

Próby utworzenia kapeli ludowej w Jeżowem sięgają początku lat 80., prowadzone były przez długoletniego organistę Stanisława Wronę. Pod koniec lat 80. wznowili zabiegi w celu utworzenia kapeli, pracownik Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" Edward Piskor i Wojciech Kopacz. Zespół ten od początku swej działalności opierał się na kulturze lasowiackiej i tego typu utwory wykonywał. …

Orkiestra dęta powstała w 1981 r., założycielami byli organista Stanisław Wrona (pierwszy kapelmistrz orkiestry) i ks. prałat Ludwik Bielawski (ówczesny proboszcz parafii Jeżowe). Liczyyła 25 członków. Cześć instrumentów dętych zakupił ks. Bielawski, a pozostali członkowie orkiestry grali na własnych instrumentach. Dla orkiestry pozyskano z wojska płaszcze. Orkiestrę wspomagał też Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych …

"Zespół "No Fear" powstał w lipcu 2008 roku, debiutując i prezentując się szerszemu spectrum podczas Jeżowskich Wakacjonaliów lecz obecny skład
wykrystalizował się w czerwcu tego roku. Muzycznie, No Fear idzie w stronę energicznego, gitarowego rocka z dodatkiem klawiszowej subtelności,
czerpiąc swoje wzorce zarówno z legendarnych zespołów brytyjskiej sceny rockowej lat 70. oraz polskich zespołów, Konglomerat …

Back to top