Orkiestra dęta powstała w 1981 r., założycielami byli organista Stanisław Wrona (pierwszy kapelmistrz orkiestry) i ks. prałat Ludwik Bielawski (ówczesny proboszcz parafii Jeżowe). Liczyyła 25 członków. Cześć instrumentów dętych zakupił ks. Bielawski, a pozostali członkowie orkiestry grali na własnych instrumentach. Dla orkiestry pozyskano z wojska płaszcze. Orkiestrę wspomagał też Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Tarnobrzegu, zakupując dla niej kilka instrumentów oraz przekazując cześć mundurów strażackich. Ponadto orkiestra otrzymywała niewielkie wsparcie od Urzędu Gminy Jeżowe.

W roku 1998 nastąpiła zmiana kapelmistrza. Został nim Mieczysław Paruch z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Od tego czasu orkiestra przeszła na utrzymanie budżetu gminy Jeżowe. W tym czasie wójt Jeżowego Gabriel Lesiczka poczynił dużo starań, aby poprawić wizerunek orkiestry. Wójt zakupił dla orkiestry 28 kompletów mundurów wyjściowych, 33, kurtki, 19 instrumentów muzycznych oraz inne akcesoria muzyczne. Ponadto orkiestra otrzymała instrumenty od sponsorów: Romana Kumora, Jana Radomskiego, Tadeusza Czaka, mieszkańca gminy Atzenbrungg (Austria), proboszcza parafii Jeżowe, ks. Krzysztofa Pałaca.

Obecnie orkiestra liczy 40 członków w tym połowa to młodzież. Pracą orkiestry kieruje zarząd, którego prezesem jest dh. Stanisław Drzymała. Prezesami orkiestry byli kolejno: Mieczysław Rychlak, Stanisław Drzymała, Franciszek Gumieniak, Józef Majowicz. W okresie swojej działalności orkiestra występowała na wielu przeglądach orkiestr dętych organizowanych przezf Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, a w roku 1992, była organizatorem Wojewódkiego Przeglądu Orkiestr Dętych i zakwalifikowała się do przeglądu wojewódzkiego. Orkiestra występowała podczas wizyty Papieża Jana Pawła II w Rzeszowie. Każdego roku swoimi występami uświetnia wiele uroczystości świeckich i religijnych na terenie gminy i powiatów woj. podkarpackiego, wykonując utwory strażackie, patriotyczne, religijne i ludowe.

W roku 2004 orkiestra występowała gościnnie w partnerskiej gminie Atzenbrugg w Austrii . W latach 2005 – 2011 orkiestra otrzymała 22 instrumenty muzyczne , 22 mundury strażackie i 33 kurtki wyjściowe , a Pan Czak Jan mieszkaniec gminy Atzenbrugg przekazał orkiestrze 13 instrumentów muzycznych. Obecnie Orkiestra ma siedzibę przy remizie OSP Jeżowe.

W 2017 roku kapelmistrz Mieczysław Paruch odszedł z pełnionej funkcji, a Orkiestrę, jako kapelmistrz, na krótki okres przejął w 2018 roku Krystian Marut, W tym okresie orkiestra przeszła pod opiekę Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem i przyjęła nazwę Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe. Pod koniec 2019 roku nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku Kapelmistrza, został nim Radosław Paluch, wykształcony muzyk,  wieloletni członek Orkiestry Dętej w Stalowej Woli. Pełni on tą funkcje do chwili obecnej.

Obecny wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak także wspiera działalność orkiestry nie szczędząc funduszy na rozwój orkiestry i jej działalność.

W zespole działa aktualnie 19 muzyków, Funkcję prezesa pełni nadal Stanisław Drzymała,. Poniżej aktualny repertuar oraz lista muzyków Orkiestry (stan na lipiec 2020 rok).

Aktualna lista członków orkiestry:

 1. Radosław Paluch – kapelmistrz
 2. Stanisław Drzymała – prezes
 3. Izabela Surdyka
 4. Katarzyna Piela
 5. Paulina Siudak
 6. Wiktoria Drelich
 7. Iwona Bełza
 8. Janusz Nieckarz
 9. Patryk Podstawek
 10. Jan Głuszak
 11. Czesław Majczak
 12. Henryk Olejarz
 13. Andrzej Olejarz
 14. Adam Rychlak
 15. Józef Majowicz
 16. Adam Siudak
 17. Janusz Sobieszek
 18. Stanisław Kolbusz
 19. Damian Bełza

18 lipca 2021 r. miał miejsce Jubileusz 40-lecia istnienia Orkiestry Dętej Gminy Jeżowe.