Próby utworzenia kapeli ludowej w Jeżowem sięgają początku lat 80., prowadzone były przez długoletniego organistę Stanisława Wronę. Pod koniec lat 80. wznowili zabiegi w celu utworzenia kapeli, pracownik Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Edward Piskor i Wojciech Kopacz. Zespół ten od początku swej działalności opierał się na kulturze lasowiackiej i tego typu utwory wykonywał. Za początek działalności obecnego zespołu, który w późniejszych latach przechodził przeobrażenia i osobowe i instytucjonalne można uznać pierwszą próbę artystyczną w dniu 4 lutego 1988 r. w której uczestniczyli: Antoni Piróg – akordeon, Eugeniusz Wojtak – klarnet, Wojciech Kopacz – skrzypce, Edward Piskor – skrzypce, Władysław Rychlak – perkusja.

Życzliwość prezesów Gminnej Spółdzielni i „Samopomoc Chłopska” pozwoliła zespołowi zaistnieć i trwać pod mecenatem Gminnej Spółdzielni do roku 1992. W 1992 roku instrumenty i stroje ludowe zostały odkupione od Gminnej Spółdzielni i odtąd zespół działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury, późniejszego Gminnego Centrum Kultury. Od czasu działalności w Gminnym Ośrodku Kultury Jeżowe zespół rozpoczyna intensywniejszą działalność nie tylko oprawiając artystycznie lokalne imprezy, ale zaczyna koncertować poza granicami gminy, dzięki czemu folklor jeżowskich „lasowiaków” zaczyna być znany i rozpoznawany w innych miejscowościach.Szczególnie intensywna działalność promująca zespół rozpoczęła się od roku 1996, kiedy kapela zaczęła koncertować od kilkunastu do kilkudziesięciu razy w roku, poszerzając coraz bardziej zasięg terytorialny swoich koncertów, tym samym umożliwiając poznanie folkloru, „jeżowiaków” w coraz dalszych zakątkach Podkarpacia. W roku 2000 po konsultacjach z Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie, zaprojektowano i uszyto dla kapeli ludowe stroje laso-wiackie, zgodne z tradycją regionu w części sfinansowane przez samorząd gminny. W tymże roku dokonano także bardzo istotnego przedsięwzięcia – udokumentowano utwory muzyczne kapeli na nośniku cyfrowym poprzez nagranie płyty „matki” w TDK w Tarnobrzegu i studiu „Pro Media”. Płyta zespołu została nagrana w składzie: Wojciech Kopacz – skrzypce, Michał Mitrowski – trąbka, Stanisław Nienajadło – kontrabas, Eugeniusz Wojtak – klarnet i vocal, Zenon Wójtanowski – akordeon. Od tej pory można już było promować utwory kapeli także na antenie radiowej. Z wielką życzliwością podjęło się tego zadania Polskie Radio Rzeszów i czyni to po dzień dzisiejszy. Muzyka kapeli znalazła uznanie u słuchaczy, czego potwierdzeniem jest częste zajmowanie miejsc w pierwszej dziesiątce „Plebiscytu Kapel”.   Obecny skład kapeli to: Wojciech Kopacz – skrzypce, Artur Majowicz – klarnet, Stanisław Nienajadło – kontrabas, Edward Piskor – skrzypce, Eugeniusz Wojtak – klarnet, skrzypce i vocal, Zenon Wojtanowski – akordeon.

W 2018 roku ukazała się nowa płyta audio-wideo nagrywana w profesjonalnym studio nagraniowym wraz z wideoklipami teledusków a do kapeli dołączył młode grono artystów.