– Galeria

Mapa biegu: UWAGA
Uległa zmiana lokalizacji biegu na inną miejscowość Gminy Jeżowe.
Nowa lokalizacja startu i mety biegu to: Plac obok Remizy OSP Cholewiana Góra, ul. Młynarze 27, 37-430 Jeżowe
LOKALIZACJA: https://goo.gl/maps/LmChDGM72VVg9fZy6

Protokół z posiedzenia komisji konkursu plastycznego pt. „Wiosna Malowana 2021”.
Gminne Centrum Kultury w Jeżowem, 07.06.2021 r.
Komisja w składzie:

  1. Zofia Łysiak – Przewodnicząca, plastyk
  2. Zbigniew Bednarz – fotograf, dyrektor GCK
    oceniała prace zgłoszone do konkursu plastycznego z terenu Gminy Jeżowe.
    Komisja oceniła prace w dwóch grupach: prace ze SZKÓŁ oraz prace z GCK …

Zobaczyć przeszłość, odnaleźć więź łączącą pokolenia z odległej przeszłości i współczesne, wracając do korzeni – odszukać to, co stanowi substancję duchową, pewien ponadczasowy wyznacznik swojskości naszej jeżowskiej „małej ojczyzny”. Te cele i wiele innych mogły przyświecać Marii Kopacz, Tadeuszowi Kopaczowi, Zbigniewowi Bednarzowi i całej rzeszy współtwórców filmu „Nasi Bliscy z Gór Kościelnych”, którego …

Back to top