– Galeria

Sukcesy Mażoretek „Fortis” z Jeżowego w I ONLINE MAJORETTES INTERNATIONAL GRAND PRIX 2021.

Brązowy medal zdobyły Jessica Krawiec i Oliwia Lepianka w kategorii: duo/trio flag teen.

Brązowy medal zdobyła Martyna Rędzio w kategorii: solo flag teen oraz dyplom za udział w kategorii solo baton younger teen.

Mapa biegu:
(W przypadku zmiany miejsca biegu na inną miejscowość Gminy Jeżowe zapisani uczestnicy zostaną o tym poinformowani z wyprzedzeniem drogą mailową, poprzez stronę www.gckjezowe.pl oraz www.facebook.com/gckjezowe)

Kat. I przedszkole
I. Filip Zwolski, Jeżowe
II. Nataniel Karaban, Jeżowe
III. Marcelina Biernat, Zalesie
wyróż. Michał Stój , Jeżowe
wyróż. Zofia Zwolska, Jeżowe
Kat. II kl. I-III
I. Oliwia Głuszak, Jeżowe
II. Filip Konior, Jeżowe
III. Emilia Stój, Jeżowe
wyróż. Magdalena Bajek, Jeżowe
Kat. III kl. IV-VI
I. Oliwia Puchalska, Groble
II. Alicja Fila, Cholewiana Góra
III. Renata Krasoń, Jeżowe Podgórze
wyróż. Karolina Zybura, Krzywdy
Kat. IV kl. …

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Dostosowanie bazy materialnej Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem”. W ramach realizacji projektu zostało zakupione niezbędne wyposażenie dla:

  1. Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem: 2 zestawy komputerowe, stroje sceniczne dla zespołów artystycznych, sprzęt audiowizualny, instrumenty muzyczne, oświetlenie, nagłośnienie, konsola do gier
  2. Biblioteki Publicznej w Groblach: konsola do …

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Dostosowanie bazy materialnej Bibliotek Publicznych Gminy Jeżowe”. W ramach realizacji projektu została wykonana modernizacja Biblioteki Publicznej W Cholewianej Górze polegająca m.in. na wykonaniu podłogi, instalacji elektrycznej, sieci komputerowej, robotach wykończeniowych. Został również zakupiony 1 zestaw komputerowy do Biblioteki w Cholewianej Górze, 1 zestaw komputerowy do Biblioteki Publicznej w …

Gminne Centrum Kultury w Jeżowem jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez …