W dniu 21 kwietnia 2013 w Remizie Strażackiej OSP Jeżowe odbyła Uroczystość Jubileuszu 25-lecia Kapeli Ludowej Jeżowanie. Jubileusz została zorganizowany przez Wojciecha Kopacza, kierownika oraz jednego z założycieli kapeli, przy dużej pomocy Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem oraz wsparciu finansowym Gminy Jeżowe.

W imprezie wzięła udział kapela w składzie: Wojciech Kopacz – skrzypce,  Eugeniusz Wojtak – śpiew, skrzypce, Janusz Nieckarz – trąbka, Artur Majowicz – klarnet, Tadeusz Matyka – akordeon, Michał Stępak – kontrabas.

Na jubileusz przybyli także dawni członkowie kapeli:  Edward Piskor, Antoni Piróg, Władysław Rychlak, Michał Mitrowski, Zenon Wojtanowski.

Zaproszeni goście którzy przybyli na jubileusz to: Wójt Gminy Jeżowe Gabriel Lesiczka, z-ca wójta Józef Kolano, Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Ciak, Radni Gminy Jeżowe: Zbigniew Wyka, Wiesław Bielen, Henryk Małysa, Andrzej Kołodziej, Marek Stępak, Marian Koc, Adam Trela, Józef Głuszak, Radni powiatowi: Krzysztof Krawiec, Robert Bednarz, prezes OSP Jeżowe, Tadeusz Kołodziej, dyr. Publicznego Gimnazjum w Jeżowem, Krystyna Jabłońska, sołtys wsi Jata Jan Sudoł oraz zespół śpiewaczy Jeżowianie.

Impreza rozpoczęła się o godzinie 17.00 od przywitania gości przez dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem Zbigniewa Bednarz. Dalszą cześć imprezy poprowadził Pan Marek Stępak. Pan Wojciech Kopacz w formie prezentacji multimedialnej przestawił historię kapeli. Następnie kapela Jeżowianie wykonała koncert swoich najbardziej znanych utworów. Po krótkim koncercie Wójt gminy Jeżowe Gabriel Lesiczka odczytał list gratulacyjny z okazji jubileuszu 25-lecia i wręczył kierownikowi kapeli Wojciechowi Kopaczowi wraz z przewodniczącym Rady Gminy Jeżowe Eugeniuszem Ciakiem i zastępcą wójta Józefem Kolano, kwiaty i pamiątkowy dyplom grawerowany.

W imieniu Komisji Oświaty Rady Gminy Jeżowe Pan Grzegorz Bieleń wręczył kapeli pamiątkowy puchar. Także Dyr. GCK Jeżowe Zbigniew Bednarz w podziękowaniu za współpracę i krzewienie kultury ludowej wręczył kapeli  pamiątkową statuetkę i dyplomy.

Następnie gościnny koncert wykonał zespół śpiewaczy Jeżowianie z którym kapela ściśle współpracuje, bardzo często wspólnie koncertując. Oba zespoły działy od 2007 roku w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Jeżowskiej „Jeżowianie”. Imprezę uświetnił także występ zespołu biesiadnego z Leżajska.  Po części artystycznej uczestnicy jubileuszu i zaproszeni goście wspólnie biesiadowali przy tradycyjnych potrawach przygotowanych w formie „polskiego stołu”. Miejmy nadzieję że to nie jest ostatni jubileusz kapeli i zespoł nadal będzie prężnie działa, kultywując i promując muzykę ludową z terenu naszej gminy.