18 listopada 2021 roku w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbył się Międzypowiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej pod hasłem „Historia Polski nutami pisana” pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego. Celem konkursu było propagowanie pieśni żołnierskiej i patriotycznej w środowisku oraz wyłonienie uzdolnionych wokalnie dzieci i młodzieży. Do konkursu przystąpili soliści i zespoły ze szkół podstawowych z terenu powiatów: niżańskiego, kolbuszowskiego i rzeszowskiego w pięciu kategoriach: przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VI ,klasy VII,VIII oraz zespoły. Każdy uczestnik prezentował jeden utwór patriotyczny. Gminne Centrum Kultury w Jeżowem reprezentowały uczennice zajęć wokalnych prowadzonych przez panią Izabelę Woś: Dominika Marut, Martyna Kołodziej, Amelia Sztaba, Julia Kolano, Karolina Marut, Agata Żak oraz Aleksandra Kuryś. Występ ten był dla wszystkich ogromnym przeżyciem, dając dzieciom wiele radości.  Była to okazja do integracji z innymi wykonawcami oraz wymiany muzycznych doświadczeń.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy oraz życzymy śpiewających sukcesów, a Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim dziękujemy za możliwość występu.