Uroczystości z okazji 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się od Mszy Świętej, odprawionej o godz. 10:00 w kościele Narodzenia NMP w Jeżowem. Po eucharystii uroczysta procesja przeszła pod Pomnik Poległych, gdzie oddano hołd obrońcom ojczyzny i złożono kwiaty. Następnie procesja przeszła pod budynek Remizy OSP Jeżowe gdzie odbyło poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego jeżowskiej jednostki straży pożarnej otrzymanego w ubiegłym roku. Poświęcenia dokonał ks. Krzysztof Pałac. Ceremonii dopełniło przekazanie kluczyków oraz wręczenie odznak wzorowego strażaka dla wyróżniających się druhów OSP Jeżowe.

Po zakończonej części oficjalnej zaproszeni goście, oraz mieszkańcy gminy udali się do świetlicy OSP gdzie został zaprezentowany okolicznościowy program artystyczny przygotowany przez dzieci i młodzież z Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem. Widowisko słowno-muzyczne przeplatane było znanymi już układami tanecznymi (walc, polonez, balet, walc angielski). Zaprezentowany został także po raz pierwszy nowy układ taneczny “Marionetki” w który wzięła udział większość członków zespołu Sardian, rozbudowany układ z elementami akrobatyki zrobił duże wrażenie na gościach i rodzicach członków naszego zespołu. Mimo znacznej trudności układ został zaprezentowany bezbłędnie. Program artystyczny przygotowała Pani Dominika Stachurska, choreograf zespołu Sardian. Piękne dekoracje przygotowane zostały przez plastyczkę GCK Panią Małgorzatę Żoczek.