W związku z realizowanym badaniem ewaluacyjnym dotyczącym wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety skierowanej do mieszkańców obszaru Powiatu Niżańskiego.

LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” od wielu lat wspiera inicjatywy mieszkańców powiatu poprzez min. dotacje, szkolenia czy imprezy lokalne. Państwa odpowiedź na ankietę pozwoli nam na ocenę naszych dotychczasowych działań oraz lepsze planowanie dalszych aktywności.

Prosimy o Państwa pomoc i poświęcenie kilku minut na wypełnienie anonimowej ankiety
w poniższym linku. Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 22 grudnia 2022 r.

LINK DO ANKIETY