W najbliższą sobotę 29 stycznia Biblioteka Publiczna w Jeżowem będzie otwarta od godziny
9.00 do 13.00