Na sesji Rady Gminy Jeżowe w dniu 25.05.2021 roku, na wniosek Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka została uchwalona UCHWAŁA NR XL/265/21 RADY GMINY JEŻOWE w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe na lata 2021-2035.
Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w postaci nowego zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku wielofunkcyjnego w Jeżowem z przeznaczeniem dla Gminnego Centrum Kultury, Samorządowej Szkoły Muzycznej oraz Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów” stanowiącego projekt lub zadanie pozostałe, w łącznej kwocie 300.000,00 zł, planowanego do realizacji w latach 2021-2023 w tym:
1) w 2021 r. w kwocie 10.000,00 zł
2) w 2022 r. w kwocie 100.000,00 zł
3) w 2023 r. w kwocie190.000,00 zł
To wspaniała wiadomość dla mieszkańców naszej gminy. Już za kilka lat doczekamy się pięknego, wielofunkcyjnego budynku przeznaczonego na działalność kulturalną i społeczną. Sali widowiskowej której tak nam jak i szkole muzycznej bardzo potrzeba.
Po opracowaniu koncepcji, wykonaniu projektu, przyjdzie czas na pozyskanie środków i budowę. To potrwa, ale najważniejsze ze został wykonany pierwszy decydujący krok, za który w imieniu swoim, kadry GCK oraz wszystkich mieszkańców naszej gminy DZIĘKUJĘ ? Zbigniew Bednarz – dyr. GCK Jeżowe