Dziękujemy wszystkim za włączenie się w organizację pikników.