W dniu 16.10.2016 r. w budynku LO w Rudniku nad Sanem odbyło się rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu „Bitwa II – mój patriotyzm”. W konkursie tym wzięło udział 16 uczestników zajęć plastycznych z Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem. Nagrodzone zostały dwie uczestniczki – Kinga Lesiczka i Paulina Zaguła, które w swoich kategoriach wiekowych zajęły drugie miejsca. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami i drobnymi upominkami.

Galeria