W dniu 29.05.2012 w Gminnym Centrum Kultury został zaprezentowany program artystyczny przygotowany przez zespoły działające przy GCK Jeżowe z okazji Dnia Matki. Słowno-muzyczno-taneczny program przygotowały Pani Dominika Stachurska oraz Pani Sylwia Matyka. Miłym zaskoczeniem jest duża frekwencja mam. Program podobał się bardzo licznie przybyłym gościom.