W dniu 28 stycznia 2018 w Jeżowem odbył się XXII Gminny Przegląd „Śpiewajmy kolędy i pastorałki”. Przegląd tradycyjnie, corocznie odbywa się w naszej gminie w okresie Bożego Narodzenia. Pierwsza edycja została zapoczątkowana w 1996 roku i trwa do dnia dzisiejszego. Jak zwykle zorganizowana została w ostatnią niedzielę stycznia i zgromadziła liczną grupę uczestników, zespołów oraz widzów. Tegoroczne kolędowanie zaszczycili swoją obecnością: Proboszcz Parafii p.w. Narodzenia NMP w Jeżowem Ks. Krzysztof Pałac oraz wikariusz Ks. Łukasz Maliński, przedstawiciele władz: Wójt gminy Jeżowe Marek Stępak oraz Wicestarosta Powiatu Niżańskiego Adam Mach, radni gminni i powiatowi. Patronat nad impreza objął Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak. W przeglądzie w sumie wzięło udział kilkanaście zespołów i grup wokalnych, w sumie ponad 100 uczestników z tereny całej gminy Jeżowe. Przez ponad dwie godziny licznie zgromadzeni słuchacze mogli wysłuchać pięknie wykonywanych kolęd, często mało znanych i mniej popularnych. Taki jest właśnie cel tego wydarzenia, kultywowanie tradycji kolędniczych. Dziękujemy uczestnikom za udział i zapraszamy za rok.

Galeria