Zapraszamy do oglądania obszernej fotorelacji z całej imprezy

Galeria

Obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski w gminie Jeżowe – “LASOVIANA” Festiwal Kultury Historycznej w Jeżowem pod Patronatem Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka – 12 czerwiec A.D. 2016
I cześć fotorelacji z Festiwalu (uroczyste otwarcie – Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Ks. Mieczysław Kata wikariusz w parafii pw. NNMP w Jeżowem, występy i koncerty zespołów lokalnych – zespół taneczny “Sardian”, Orkiestra Dęta gminy Jeżowe, chór i orkiestra Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jeżowem, zespół śpiewaczy “Jeżowianie”, kapela ludowa “Jeżowianie”

Galeria

II część fotorelacji – pokazy i rekonstrukcje historyczne w wykonaniu Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej

Galeria 2

III część fotorelacji – spektakl pt. “Gdzie Chrzest tam Nadzieja” – przygotowany z okazji Jubileuszu Chrztu Polski

Galeria 3

IV część fotorelacji – nagrody w konkursie literackim i plastycznym zorganizowanym z okazji Jubileuszu Chrztu Polski przez Gminne Centrum Kultury w Jeżowem wręcza Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, Przewodniczący Rady Gminy w Jeżowem Mirosław Bajek i Dyrektor GCK Jeżowe Zbigniew Bednarz, ponadto uhonorowani nagrodami, pucharami i statuetkami zostali wybitni sportowcy z gminy Jeżowe (Anna Sabat i Łukasz Sabat) oraz poetka Katarzyna Dąbek. Okolicznościowe medale wybite z okazji obchodów Jubileuszu Chrztu Polski w gminie Jeżowe otrzymali honorowi goście uroczystości, twórcy i organizatorzy uroczystości jubileuszowych.

Galeria 4

IV część fotorelacji – Koncert CONTRA MUNDUM gwiazdy festiwalu Lasoviana

Galeria 5