W dniach 8-9 września 2012 r. w Jeżowem Podgórzu odbyła się dwudniowa impreza plenerowa o charakterze promocyjno-rekreacyjno-sportowym.

Impreza została zorganizowana przez UKS „Podgórzanie” we współpracy z UKS „Centrum” Jeżowe oraz Sołectwem Jeżowe Podgórze. Tegoroczne impreza trwała dwa dni i niejako wypełniła lukę po corocznie organizowanym we wcześniejszych latach turnieju firm z Gminy Jeżowe.

W sobotę 8 września odbył się festyn, grał zespół ALFA.

Następnego dnia organizatorzy zapewnili szereg atrakcji dla mieszkańców Jeżowego. Dla najmłodszych zaplanowano: rozgrywki sportowe, różne konkursy, bieg w workach, a także występy artystyczne. Dziewczęta ze świetlicy z Cholewianej Góry zapewniły dzieciom dużą atrakcję, jaką była możliwość malowania twarzy.

Najważniejszym punktem niedzielnego programu był Turniej Piłki Nożnej Sołectw
z Jeżowego o Puchar Sołtysa Sołectwa Jeżowe Podgórze
. W turnieju wzięły udział trzy sołectwa: Jeżowe Kameralne, Jeżowe Centrum oraz Jeżowe Podgórze. Drużynom przewodzili sołtysi poszczególnych sołectw: Jeżowe Kameralne – sołtys Pan Zbigniew Wyka, Jeżowe Centrum – sołtys Pan Tomasz Kozak oraz Jeżowe Podgórze – sołtys Pan Józef Głuszak. Turniej został rozegrany w formule każdy z każdym.

Zwycięską drużyną okazała się drużyna sołectwa Jeżowe Podgórze, Drugie miejsce zajęła drużyna z sołectwa Jeżowe Centrum, zaś trzecie miejsce drużyna z sołectwa Jeżowe Kameralne.  Po zakończonym turnieju sołtys sołectwa Jeżowe Pogórze Pan Józef Głuszak wręczył kapitanom drużyn puchary. Puchary zostały wręczona również dla  drużyny dziecięcych, wręczył je Pan Gabriel Lesiczka – wójt Gminy Jeżowe, który podziękował za organizację całego przedsięwzięcia.

Po zakończonych rozgrywkach panie ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Jeżowskiej „Jeżowianie”przygotowały do degustacja potrawy lokalne. Całość imprezy uświetniły występy zespołu Śpiewaczego i Kapeli Ludowej „Jeżowianie”.

Impreza prowadzona była przez Pana Marka Stępaka – prezesa UKS „Podgórzanie”.

Organizowana impreza miała charakter promujący obszar Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” i była współfinansowana ze środków UE w ramach Osi 4 Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013. Pan Robert Bednarz radny Rady Powiaty Niżańskiego, który jest członkiem zarządu LGD, podziękował organizatorom za przygotowanie imprezy, a sołtysom i kapitanom drużyn wręczył podziękowania i upominki.

Dla uczestników imprezy gastronomię zapewniła firma Pana Ryszarda Kurysia (sołtys sołectwa Sójkowa).

Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu członków Uczniowskich Klubów Sportowych „PODGÓRZANIE” oraz „CENTRUM” Jeżowe. W śród osób szczególnie zaangażowanych, którym należą się szczególne słowa podziękowania, wyróżnić należy panów: Jurka Szewca, Mariusza Kępę, Józefa Olejarza, Eugeniusza Szewca, Jana Ozge, Andrzeja Orszaka, Sławomira Stolarza, Józefa Szewca oraz wielu innych. Osoby te podejmują szereg inicjatywy, które mają na celu upowszechnianie kultury fizycznej, promocję wspólnego spędzania czasu oraz integracje środowisk lokalnych.