Protokół z posiedzenia Komisji III Gminnego Konkursu Wokalnego „MAM TALENT” z dnia 22.11.2014 r.

Komisja w składzie:

  1. Marcin Kasprzyk
  2. Tadeusz Matyka
  3. Marek Wolak

oceniała występy solistów w trzech kategoriach wiekowych.Jury podjęło decyzję o przyznaniu następujących nagród:

I kategoria wiekowa – szkoła podstawowa – klasa „0”:

3 miejsce: AMELIA LESICZKA I PAULINA BIZIOR

2 miejsce: OLIWIA KLECHA, EWA SOCHA, ROKSANA GUMIENIAK

1 miejsce: KUBA RODZEŃ

II kategoria wiekowa – szkoła podstawowa – klasy I-VI:

3 miejsce: ALEKSANDRA BARAN

2 miejsce: KAROLINA KOŁODZIEJ

1 miejsce: ADRIAN PIKOR

III kategoria wiekowa – gimnazjum – klasy I-III:

3 miejsce: MAGDALENA OLKO I ALESSIA DURRA

2 miejsce: WERONIKA SZEWC I MONIKA SZEWC

1 miejsce: MARIA WOJTANOWICZ

Komisja podkreśla wysoki i wyrównany poziom konkursu i dostrzega potrzebę organizowania tego typu konkursów w następnych latach. Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom i gratuluje nagrodzonym. 

Galeria