W dniu 20 stycznia 2019 r. Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe brała udział w XI Międzypowiatomym Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych. Orkiestra pod kierownictwem Kapelmistrza Pana Krystiana Maruta zajęła III miejsce w kategorii chóry i zespoły mieszane.
Serdecznie gratulujemy