W dniu 10 sierpnia 2018 podpisana została umowa na zamówienie publiczne pn. Przebudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Groble – Biblioteka w Groblach – reaktywacja,. Umowa został podpisana z firma RE-MAT Jan Kopacz z Jeżowego, przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem. Całkowita wartość zadania to 599.000,34 zł. W ramach zadania zaplanowany jest remont budynku i dobudowa pomieszczenia garażowego. Umowa została podpisana z drugim z kolei wykonawcą ponieważ pierwszy zrezygnował z podpisania umowy.

Zadanie dofinansowane jest Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury  w wyskości 134 000,00 zł