Kolejność i przybliżony czas wstępów zespołów artystycznych z Gminy Jeżowe
na imprezie WAKACJONALIA 2022
14.00 – Orkiestra Dęta + Mazoretki FORTIS
14.20 – Grupa Wokalna z GCK Jeżowe
14.50 – Zespół taneczny SARDIAN
15.15 – Zespół Mażoretek FORTIS
15.45 – Zespół śpiewaczy Jeżowanie
16.15 – Kapela Ludowa Jeżowianie