W dniu 21 stycznia 2024 odbył się w budynku Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jeżowem XVIII Gminny Przegląd „Śpiewajmy kolędy i pastorałki. Przegląd został zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Jeżowem oraz Samorządową Szkołę Muzyczną, pod patronatem Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka. Nad sprawną organizacją całości koncertu czuwali: dyr. GCK Jeżowe Zbigniew Bednarz oraz dyr. SSM w Jeżowem Marek Sękiel.
Oprócz licznie zgromadzonej publiczności, rodziców, rodziny dzieci, mieszkańców gminy, na uroczystość przybyli także zaproszeni goście: Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, Starosta Powiatu Niżańskiego Robert Bednarz, Proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Jeżowem ks. Jan Kardaś, wikariusz ks. Marek Tkacz, Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe Marian Koc, z-ca Wójta Gminy Jeżowe Michał Wasyliszyn, oraz Radni Gminy Jeżowe i kierownicy jednostek organizacyjnych.
Jako pierwsza wystąpiła Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe pod kierunkiem kapelmistrza Radosława Palucha, wykonując piękną wiązankę kolęd i pastorałek. Nasza orkiestra uświetnia wiele imprez zarówno patriotycznych jak i religijnych i zawsze możemy na nią liczyć. Następnie swój koncert zaprezentowała Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jeżowem. Po zapowiedzi koncertu przez dyrektora Marka Sękiela, uczniowie i nauczyciele zaprezentowali kilka utworów zarówno w wykonaniu solowym, grupach jak i w pełnym składzie, czyli chór dziecięcy razem z orkiestrą kameralną. Orkiestrą i chórem dyrygowała Pani Agnieszka Tomaszek. Koncert szkoły muzycznej jak zwykle był na bardzo wysokim poziomie artystycznym i spotkał się z dużym uznaniem publiczności. Szczególnie miłym akcentem było wyśpiewanie przez dzieci na końcu koncertu, „Sto Lat” dla naszych Babć i Dziadków, bo akurat 21 stycznia, to dzień, w którym babcie mają swoje święto. Dołączamy się do tych życzeń. Kolejnym punktem przeglądu była prezentacja dzieci z terenu Gminy Jeżowe. W tym roku wystąpiły dzieci z PSP w Groblach oraz jeden chłopiec z PSP Stary Nart. Pięknie dziękujemy za udział zarówno dzieciom jak i osobom które przygotowały ich do występu. Następnie wystąpiła Grupa Wokalna z Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem pod kierunkiem instruktorki Katarzyny Rokoszyńskiej. Wystąpiło 8 dzieci, które wykonały 10 kolęd i pastorałek. Były to gównie wykonania solowe utworów, ale nie zabrakło też aranżacji grupowych. Znakomite występy grupy wokalnej, która zdobywa wiele wyróżnień i nagród, nawet ogólnopolskich w konkursach, liczne sukcesy uczniów SSM, a nawet bardzo dobre wykonania dzieci ze szkół, potwierdza to, że w naszej gminie nie brakuje prawdziwych muzycznych perełek i wokalnych talentów. Jako ostatni punkt przeglądu, wystąpiła Kapela Ludowa Jeżowianie, przygotowana przez Marię Kopacz, kierownika zespołu,. Kapela wykonała kilka pastorałek w ludowym lasowiackim wykonaniu, a na zakończenie wokalista kapeli Tadeusz Kopacz złożył wszystkim obecnym świąteczno – noworoczne życzenia.
Cały przegląd trwał prawie dwie i pół godziny, to niewątpliwie długo ale spora część publiczności wytrwała do końca. Dziękujemy wszystkim którzy zaangażowali się w organizację tego wydarzenia, wokalistom, zespołom, uczniom, nauczycielom i instruktorom, pracownikom GCK Jeżowe i SSM w Jeżowem. Dziękujemy także publiczności, oraz zaproszonym gościom za liczną obecność. Utwierdza to nas w przekonaniu że warto organizować takie wydarzenia.
GALERIA