Formularze prosimy dostarczyć:

Osoby chętne z Jeżowego do Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem,
z Cholewianej Góry do Klubu Młodego Strażaka,
ze Starego Nartu do sekretariatu szkoły