5 października 2016 roku Gminne Centrum Kultury w Jeżowem z inicjatywy Dyrektora GCK Jeżowe – Zbigniewa Bednarza złożyło wniosek pn. „Mała biblioteka wielkie możliwości” w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”. W wyniku  rozstrzygnięcia programu i złożenia odwołania otrzymaliśmy pozytywną ocenę i zrealizowaliśmy wniosek na kwotę 17 200 zł z czego wkład własny wnioskodawcy to 24% a pozostała suma to dofinansowanie z Instytutu Książki. W ramach realizacji zadania zostały zakupione 4 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, które zastąpiły bibliotekarzom wyeksploatowane sprzęt komputerowy. Dodatkowo w bibliotekach zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu korzystania z zasobów cyfrowych i przestrzegania praw autorskich