Zapraszamy po odbiór statuetek i dyplomów w XXV Przeglądzie Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki w Jeżowem. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy kubek i dyplom a nagrodzeni statuetki. Odbioru można dokonać od dzisiaj 28.01.2021 r. do środy 03.02.2021 r. w godzinach 13.00 – 20.00. Można wydelegować jedną osobę do odbioru kilku nagród.