Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem ogłasza nabór na stanowiska:

1. Bibliotekarz, miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Jeżowem
2. Bibliotekarz/pracownik świetlicowy, miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Jacie