Sołtys Sołectwa Jeżowe Centrum wraz z Radą Sołecką zapraszają mieszkańców sołectwa na zebranie, które odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury dnia 27.09.2023 r. (środa) o godz. 18:00

Porządek zebrania:
1. Uchwalenie podziału funduszu sołeckiego na 2024 rok.
2. Sprawy różne