Zadanie pn. “Opracowanie projektu budowy nowego Domu Kultury w Gminie Jeżowe” Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.