W dniu 26.08 2012 w Sójkowej otwarto nowy stadion KS. „CZARNYCH” Sójkowa. Uroczystość została połączona z festynem ludowym pn. „Spotkanie po latach”. Organizatorami imprezy byli: Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Ciak, Stowarzyszenie Przyjaciół Sójkowej „Sójkowianie”, KS „Czarni” Sójkowa.

Impreza rozpoczęła się od powitania gości przez Pana Eugeniusza Ciaka i przedstawienia historii klubu, następnie głos zabrali:  Zastępca Wójta Gminy Jeżowe Józef Kolano,  Pani Lidia Bładek, Sekretarz OZPN Edward Chmura.

Wśród zaproszonych gości był m.in.: Starosta Niżański Gabriel Waliłko, który wręczył dla Wójta Gminy Jeżowe Gabriela Lesiczki oraz Przewodniczącego Rady Gminy Jeżowe Eugeniusza Ciaka stosowne listy gratulacyjne.

Wśród zaproszonych gości byli także: Prezes OZPN Stalowa Wola Zenon Krówka, Vce Przewodniczący Komisji Gier Emil Stawowy oraz  Radni Gminy Jeżowe i Powiatu Niżańskiego.

Z okazji otwarcia stadionu Pan Eugeniusz Ciak wspólnie z Wójtem Gminy Jeżowe  wręczyli pamiątkowe puchary dla prezesów klubu, działaczy i zasłużonych kibiców. Puchary otrzymali:

Prezesi klubu: Janusz Drabik i Władysław Szwed.

Działacze i kibice: Edward Puzio, Ryszard Kuryś, Tadeusz Kobylarz, Stanisław wilk, Henryk Kuryś, Antoni Szewczyk, Mieczysław Żak, Henryk Żak, Tadeusz Ligas, Wiesław Dziadura, Stanisław Dul.

Po wręczeniu pucharów nastąpiła ceremonia przecięcia wstęgi. Wstęgę przecinali: Lidia Błądek, Gabriel Lesiczka, Eugeniusz Ciak, Gabriel Waliłko, Janusz Drabik. Następnie probosz Parafii Jata ks. Janusz Depciuch dokonał poświęcenia obiektu.

Ponadto uroczystość uświetniło swym programem artystycznym Gminne Centrum Kultury w Jeżowem. W ramach tego programu wystąpił Zespół Śpiewaczy Jeżowanie oraz Orkiestra Dęta OSP Jeżowe. Koncerty bardzo się podobały licznie zgromadzonej publiczności. . Przygotowano również liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży: dmuchane zjeżdżalnie, trampolina, zamki itp. oraz konkursy i konkurencje sportowe.

Po części oficjalnej został rozegrany mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami „Czarni” Sójkowa – SKS Racławice. Miejscowi wygrali 3:0.

Na zakończenie odbył się festyn a do tańca zagrał zespół COMERS z Sójkowej.

Histora inwestycji

W maju 2009 roku decyzją Rady Gminy Jeżowe podjęta została uchwała o modernizacji stadionu KS Czarni Sójkowa. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-20013. W wyniku przeprowadzenia weryfikacji końcowej wniosków złożonych w trybie preselekcji w ramach Osi priorytetowej V. Infrastruktura publiczna, Działania 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna, Schematu B – Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna, wybranych warunkowo do dofinansowania Uchwałą Zarządu nr 208/3938/09 z dnia 28 lipca 2009 r., wniosek uzyskały ocenę pozytywną. Zagospodarowanie terenu Klubu Sportowego LZS „Sójkowa” w miejscowości Sójkowa, Gmina Jeżowe, całkowita kwota 944 563,63 zł a dotacja EFRR 655 594,54 zł. Po przetargu koszt inwestycji wyniósł 569 535,00 zł w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 391 073, 76 zł a udział gminy 178 461, 26 zł tj. 31.3% ogólnej kwoty.

Remont rozpoczął się w 2010 roku. W pierwszym etapie wybudowany trybuny oraz wykonano ogrodzenie. W drugim etapie  wykonano płytę boiska głównego oraz treningowego, plac zabaw oraz chodniki łączące parkingi z trybuna główną. W tym etapie także zamontowano instalację solarną w szatni oraz piłkochwyty  na boiskach, zakupiono system nawadniający , boksy dla zawodników rezerwowych i 2 komplety bramek. dodatkowo gmina zakupiła mini ciągnik kosiarkę za 9 tys zł. Modernizacja zakończyła się w 2011 a oddanie obiektu w 2012 roku, po ukorzenieniu murawy.

Historia klubu

Klub Piłkarski w Sójkowej został założony w 1970 r. Założycielem był Tadeusz Hetel. Sezon rozegrany w klasie „C” to 1970-71 rok. W następnych latach z przyczyn organizacyjnych i finansowych została zawieszona działalność. Wznowiona została w latach 1973-74 i 1974-75. Klub sportowy pod nazwą LZS Sójkowa rozegrał w tych latach co najmniej pełne sezony.

Działacze z tego okresu: Tadeusz Hetel, Edward Rurak, Jan Delekta, Józef Wyka, Stefan Tabor; zawodniczy: Czesław Furtak, Edward Serafin, Fred Krawiec, Stanisław Iskra, Janusz Grygij, Zbigniew Kobylarz, Bronisław Marut, Zbigniew Trybulski i wielu innych. Ponownie klub piłkarski zaistniał w latach 80. Dokładnie w 1982 roku jako LZS „Czarni” Sójkowa został zgłoszony do rozgrywek i rozegrał trzy pełne sezony. Założycielami klubu i działaczami w tym okresie byli: Władysław Szwed, Jan Wyka, Ryszard Kuryś, Andrzej Fila, Wojciech Fila. Zawodnicy grający w tym okresie: Kazimierz Hetel, Wiesław Hetel, Stanisław Kobylarz, Tadeusz Szwed, Jan Wyka, Bogdan Wyka, Władysław Szwed, Wojciech Fila, Adam Watras, Zdzisław Byra, Henryk Luboch, Józef Chudzik, Stanisław Chudzik, Marek Olejarz, Robert Kowal, Tadeusz Jarosz i inni.

 KS „Czarni” Sójkowa

Działalność klubu w tamtym okresie oparta była wyłącznie o własne środki finansowe, które pozyskiwane były poprzez organizowanie zabaw tanecznych. Całe zyski przeznaczone były na potrzeby klubu. Część dochodów pochodziła również ze składek zarówno działaczy jak i samych zawodników. W 1998 r. ponownie został powołany do życia Klub Piłkarski w Sójkowej. Założycielami byli: Eugeniusz Ciak, Władysław Szwed, Krzysztof Kobylarz, Ryszard Kuryś. Do rozgrywek został zgłoszony w sezonie 1999 – 2000 jako Klub Sportowy „Czarni” Sójkowa. W 2004 roku został wybudowany budynek z szatnią dla piłkarzy. Zatrudniony został również trener, był nim Sławomir Zając.

Sukces sportowy przyszedł niespodziewanie szybko, ponieważ w następnym sezonie drużyna awansowała do wyższej klasy rozgrywek – „A” klasy. Awans wywalczyła druzyna w składzie: bramkarze – Ryszard Sakowski, Jakub Ligas, obrońcy: Andrzej Przybysz, Krzysztof Kołodziej, Tomasz Wdowiak, Daniel Wieczerzak, kap drużyny – Ryszard Wieczerzak, Adam Młynarz, pomocnicy i napastnicy – Janusz Słodziński, Gabriel Klimek, Tomasz Tabor, Grzegorz Kolbusz, Krzysztof Sroka, Marek Lesiczka, Eugeniusz Ciak, Łukasz Głuszak, Krzysztof Janiec, trener Sławomir Zając.

Obecnie klub znów występuje w „B” klasie rozgrywek a drużyna jest w trakcie przebudowy.

Zarząd klubu pragnie podkreślić, że obecnie głównym źródłem jego finansowania jest Urząd Gminy w Jeżowem. Zaangażowanie wójta jak i pracowników Urzędu Gminy w Jeżowem, pozwala na rozwój Klubu oraz odnoszenie sukcesów sportowych.

Lista sponsorów imprezy otwarcia stadionu w Sójkowej

 • Urząd Gminy w Jeżowem
 • GS „SCH” w Jeżowem
 • Renopiec Sp. z o.o. Stalowa Wola – Żak Jan
 • HSW „Loresta” – Maria i Józef Chamot
 • Usługi budowlane – Bogumiła i Andrzej Delekta
 • F.H.U. Kazimierz Szewczyk
 • UNIBUD – Irena i Kazimierz Hetel
 • Usługi budowlane – Wiesława i Wiesław Hetel
 • Zofia i Eugeniusz Ciak
 • Stanisław Siek
 • Lucyna i Edward Puzio
 • Władysław Szwed
 • Usługi blacharskie – Krzystof Kobylarz
 • Usługi Kurierskie – Zbigniew Puzio
 • Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli

Organizatorzy podkreślają, gdyby nie ofiarność sponsorów nie byłoby otwarcia z takim rozmachem.

Serdecznie dziękujemy sponsorom za wsparcie imprezy.