W dniu 12 czerwca 2019 r. podpisana została umowa dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Całkowita wartość inwestycji to 402 450,00 zł a kwota dofinansowania wynosi 134 000,00 zł tj. 33,30% całkowitego kosztu zadania.

Zadanie przewiduje modernizację budynku Biblioteki Publicznej w Groblach oraz doposażenie w sprzęt biurowy i komputerowy.