W dniu 10 sierpnia 2021 r. została podpisana umowa dotycząca dofinansowania zadania pn. “Biblioteka w Nowym Narcie na nowo” w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji.

Kwota dofinansowania to: 85 000 zł wkład własny to: 134 474,18 zł a całkowity koszt zadania wyniesie 219 474,18 zł.

W ramach zadania zostaną przeprowadzone roboty remontowo-budowlane, zostanie wymieniona instalacja elektryczna, wod-kan, c.o., zostanie utwardzony teren przed budynkiem, wykonany będzie podjazd dla niepełnosprawnych oraz schody wejściowe.