Już po raz dwudziesty, 28 stycznia 2014 roku,  spotkali się w Nowej Sarzynie poeci z całej Polski i z kilkunastu krajów, między innymi z USA, Rosji, Włoch, Francji, Niemiec i Grecji. Jubileuszowe XX Międzynarodowe Spotkania Poetów „Wrzeciono 2014” zgromadziły w tym roku aż 344 poetów, a jurorzy musieli przeczytać i ocenić ponad 1000 wierszy.

Pani senator Janina Sagatowska i poseł Tomasz Kamiński zostali honorowymi starostami „Wrzeciona”, w którym tradycyjnie rej wodził jego animator i główny organizator – prezes Stowarzyszenia Folklorystycznego „Majdaniarze”, Roman Kostyra. Miał wsparcie w osobach Jerzego Charysza, Romana Michny i innych osób związanych z konkursem od lat.

Przygrywała licznie zgromadzonych uczestnikom i gościom „Wrzeciona” kapela „Graboszczanie” z Grabownicy, która przybyła wraz z wielce zasłużoną kierowniczką Zofią Olejko. Nad miłą atmosfera czuwał niezmiennie Roman Kostyra, a miejscem goszczącym laureatów konkursu była ponownie restauracja „Agawa”. Poza głównymi nagrodami Międzynarodowych Spotkań Poetów wręczono honorowe tytuły i medale dla sponsorów oraz osób zasłużonych dla mającego sporą już tradycję konkursu.

Specjalnym, wręczanym raz na kilka lat, tytułem Mistrza Poetyckiego Wrzeciona została obdarzona pani Anna Gajda z Jarosławia, która bierze udział we „Wrzecionie” od początku i wielokrotnie była w nim nagradzana, a w roku 1998 zdobyła I nagrodę. Zwyciężyła w tegorocznej edycji „Wrzeciona” Agnieszka Szpala z Krakowa, nagrodę drugą zdobyła Marta Męcińska ze Stalowej Woli, zaś trzecią Marta Jurkowska z Olkusza. Nagrodę specjalną „Majdaniarze” przyznali Helenie Markowskiej z Świeciechowa Dużego. Warto odnotować także sukces Jolanty Mach z Ożanny, która poza wyróżnieniem honorowym zdobyła główny laur w Konkursie Jednego Wiersza.

Można powiedzieć, że dwa środowiska poetyckie zdominowały „Wrzeciono 2014”. Jednym z nich jest Stalowa Wola, w której działa Stowarzyszenie Literackie „Witryna”. Poza II nagrodą dla Marty Męcińskiej, wyróżnienie przypadło jej mężowi Grzegorzowi J. Męcińskiemu, zaś wyróżnienie honorowe – Agnieszce Bulicz. Nie po raz pierwszy kilka konkursowych wyróżnień przypadło twórcom z Jeżowego, byłym bądź obecnym podopiecznym Ryszarda Mścisza, polonisty z tamtejszego Zespołu Szkół i wielokrotnego laureata „Wrzeciona”, zdobywcy I nagrody w roku 2005 i tytułu Mistrza Poetyckiego Wrzeciona w roku 2010. Przybyły do Nowej Sarzyny zastępca wójta Gminy Jeżowe – Józef Kolano, wysłuchał wielu miłych słów i wyrazów uznania dla jeżowskich twórców. Wyróżnienie honorowe za swój zestaw wierszy otrzymała Aneta Bąk, uczennica klasy III LO w Jeżowem (najmłodsza tegoroczna laureatka) a także Karolina Szewczyk z Zalesia w gminie Jeżowe, która obecnie jest studentką II roku psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wyróżnienie przypadło także Katarzynie Dąbek, studentce I roku pedagogiki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Obie studentki jako uczennice LO w Jeżowem były laureatkami nie tylko „Wrzeciona”, ale wielu innych ogólnopolskich konkursów. Szczególny wymiar ma wyróżnienie honorowe dla Jacka Dąbka, który jest ojcem Katarzyny Dąbek i zaczął pisać pod wpływem córki, a jego opiekunem – jak niegdyś córki – jest Ryszard Mścisz. Jacek Dąbek, nauczyciel wuefista w Szkole Podstawowej w Jeżowem-Centrum pisze właściwie od kilku miesięcy, napisał do tej pory kilkanaście wierszy, a więc ten dowód uznania dla jego twórczości ma szczególny wymiar. Wcześniej ojciec mógł być dumny z sukcesów córki-poetki, teraz także ona może docenić jego twórcze dokonania.

Z wręczeniem nagród, częścią oficjalną i artystycznymi występami łączył się także,  jak co roku, wymiar medialny. Szczególne zainteresowanie wzbudził sukces Jacka i Katarzyny Dąbków, których twórczymi poczynaniami zainteresowała się zarówno  Iwona Piętak z Radia Rzeszów (poprosiła ponadto o wypowiedź Ryszarda Mścisza) jak i stalowowolski tygodnik „Sztafeta”, dla której materiał o „Wrzecionie” przygotowywała Agnieszka Kopacz – zastępca redaktor naczelnej. Nad sponsorskimi poczynaniami „Sztafety” i wydaniem tomiku laureatów czuwał dyrektor, autor wielu książek o historii Stalowej Woli i regionu oraz filmów, Dionizy Garbacz.

Kolejny sukces twórców z Jeżowego i w dużej mierze Liceum Ogólnokształcącego w Jeżowem, w którym dojrzewały i dojrzewają poetyckie talenty, przypada w roku 20-lecia Zespołu Szkół (i zarazem Liceum), a więc jest szczególnie cenny, ma wyjątkowy dla tej szkoły wymiar.

Ryszard Mścisz

Galeria