W dniu 9 sierpnia 2015 odbyło się poświęcenie parkingu przy Kościele Parafialnym p.w.Matki Bożej Różańcowej w Jacie. Parking został wykonany przy wsparciu Funduszy Europejskich, a znajduje się za kościołem przy drodze na Zalesie, obok cmentarza. Poświęcenia dokonał Ks. Proboszcz Janusz Depciuch a wstęgę przecięli także Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak oraz Starosta Niżański Robert Bednarz. Ks. Proboszcz podziękował pracownikom UG Jeżowe oraz wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tej inwestycji, a w szczególności Panu Grzegorzowi Bieleniowi Radnemu z Jaty za duży zaangażowanie w realizację inwestycji.

Galeria