27 maja 2017 roku w Jarocinie odbyły się obchody Powiatowego Dnia Działacza Kultury.

Nagrodę Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Powiecie Niżańskim otrzymał m. in. Zespół Śpiewaczy „Jeżowianie” – za działalność artystyczną mającą na celu ochronę kultury. Wieloletnia działalność zespołu, liczne występy na imprezach folklorystycznych przyczyniają się do promocji kultury ludowej, ochrony dziedzictwa kulturowego, kultywowania tradycji oraz promocji folkloru Lasowiaków nie tylko w Jeżowem i Powiecie Niżańskim, ale również poza nimi.

Wyróżnienie otrzymała m.in.: Maria Wąsik – pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżowem filia Jata. Pracuje na stanowisku bibliotekarza od 1989 r. Aktywnie uczestniczy we wszelkich imprezach kulturalnych i oświatowych na terenie gminy oraz w szkoleniach bibliotecznych. Wykazuje dobrą komunikatywność z czytelnikami.

Ponadto, wszyscy pracownicy miejskich i gminnych domów, centrów i ośrodków kultury z terenu Powiatu, otrzymali podziękowania i drobne upominki za całokształt pracy na rzecz upowszechniania kultury w Powiecie Niżańskim.

fot. Powiat Niżański