6 listopada 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Raniżowie odbył się Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej. Celem konkursu było popularyzowanie piosenek i pieśni zawierających treści patriotyczne, stanowiących ważny element narodowego dziedzictwa oraz upamiętnienie odzyskania przez Polskę niepodległości. Do konkursu przystąpili soliści ze szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego w czterech kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII,VIII. Każdy uczestnik prezentował jeden utwór patriotyczny, który komisja oceniała pod względem: doboru repertuaru do wieku i możliwości wokalnych, walory głosowe, własną interpretację utworu, muzykalność jak również indywidualność artystyczną. 

Gminne Centrum Kultury w Jeżowem reprezentowały cztery solistki zajęć wokalnych prowadzonych przez panią Izabelę Woś: Amelia Sztaba, Julia Kolano, Agata Żak oraz Aleksandra Kuryś. Decyzją jury w składzie: Marta Fitał – przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej, Józefa Sałek – emerytowany Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Raniżowie oraz Dariusz Sobolewski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie, Julia Kolano oraz Amelia Sztaba wyśpiewały sobie ex aequo 1 miejsce. Każdy uczestnik konkursu od Organizatora otrzymał pamiątkowy dyplom i czekoladę, a zwycięzcy trzech pierwszych miejsc statuetki.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy oraz życzymy śpiewających sukcesów, a Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Raniżowie dziękujemy za możliwość występu.