Promocja almanachu poetyckiego „Jestem z kropli rosy”, która odbyła się 10 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem, ściągnęła sporą grupę znajomych twórców, ich rodziny oraz amatorów poezji. Ten zbiorek wierszy byłych uczniów Zespołu Szkół w Jeżowem mógł się ukazać za sprawą projektu „Kulturalne inspiracje młodych twórców”, który był realizowany przez Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem. Środki na to zadanie pochodziły z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Pan Robert Bednarz, prezes Stowarzyszenia „ANIMUS” i zarazem koordynator projektu, zadbał o stronę organizacyjną, prezenty dla twórców i catering, zaś dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem – Zbigniew Bednarz, przygotował salę, na której wieczorek poetycki promujący almanach się odbył. Prowadzenie tego wieczorku było zaś zadaniem Ryszarda Mścisza, który zbiorek „Jestem w kropli rosy” przygotował, a wcześniej był opiekunem wszystkich jego współautorów – jako polonista uczący w Zespole Szkół w Jeżowem. Sam almanach, wydany miesiąc wcześniej przez Wydawnictwo Sztafeta w Stalowej Woli, ukazał się także w związku z 20-leciem tej szkoły, które było obchodzone 15 października.
Trudno było zebrać większą grupę poetów z 19. współautorów almanachu, tym bardziej, że kilka osób przebywa za granicą, niektóre mieszkają z dala od swoich rodzinnych stron, pracują. Ostatecznie pojawiło się siedmiu twórców: Andrzej Łysiak, Paulina Krasoń, Katarzyna Jabłońska-Sudoł, Krzysztof Socha, Dominika Gil, Katarzyna Dąbek i Aneta Bąk. Karolinę Szewczyk natomiast niejako zastąpiła jej siostrzenica, Sylwia Szewc, która recytowała wiersze tej laureatki wielu ogólnopolskich konkursów. Drugą licealną recytatorką, również uczennicą klasy I LO w Jeżowem, była Magdalena Sobieszek, która wykonała wiersze trzech innych nieobecnych autorek. Utwory pozostałych nieobecnych na wieczorku twórców recytował Ryszard Mścisz, obecni zaś poeci sami prezentowali wybrane przez siebie utwory (niekiedy także te nowsze, powstałe już po ukończeniu liceum). 
Prowadzący wieczorek zaczął od przytoczenia fragmentu wiersza Karoliny Szewczyk, który dały zbiorkowi tytuł – „Jestem w kropli rosy”. Nawiązał do wieloletniej poetyckiej tradycji w Zespole Szkół w Jeżowem i sukcesów konkursowych osiąganych przez uczniów, następnie zaś do projektu „Kulturalne inspiracje młodych twórców”, który pozwolił zrealizować wydawnicze marzenia. O projekcie opowiedział jego koordynator Robert Bednarz, pokazując różne przedsięwzięcia podejmowane w związku z nim, a zwłaszcza te łączące się z wydaniem almanachu. Z kolei różne okoliczności związane z pracą nad książką poetycką, przygotowaniem jej wydania przybliżył Ryszard Mścisz. On też przedstawił współautorów zbiorku „Jestem w kropli rosy” i zaprosił tych spośród nich, którzy przybyli na promocję, do przygotowanych dla nich stolików z egzemplarzem tego wydawnictwa i innymi, będącymi formą uczczenia 20-lecia Zespołu Szkół w Jeżowem. 
Ryszard Mścisz opowiedział o początkach poetyckiej tradycji w jeżowskim Zespole Szkół – w tym momencie przedstawił pierwszą z osiągających sukcesy poetek, Annę Stadnicką, i odczytał jej dwa wiersze. Kolejnym twórcą był obecny na promocji Andrzej Łysiak, który opowiedział o swoich twórczych poczynaniach i szkolnych latach, ale o odczytanie wierszy poprosił prowadzącego. Ryszard Mścisz przedstawiał krótko, często w luźnej anegdotycznej formie, kolejnych twórców, ich dokonania, następnie zaś – przy wsparciu Magdaleny Sobieszek i Sylwii Szewc – prezentował utwory nieobecnych na promocji twórców. Natomiast obecni autorzy, także zaprezentowani i wprowadzeni przez swojego dawnego opiekuna, nie tylko czytali swe wiersze, ale krótko opowiedzieli o twórczych poczynaniach, licealnych latach, dziękowali poloniście, który czuwał nad ich poetyckim rozwojem. W ten sposób, po Andrzeju Łysiaku, zaprezentowali się jeszcze Paulina Krasoń, Katarzyna Jabłońska-Sudoł, Krzysztof Socha, Dominika Gil, Katarzyna Dąbek i Aneta Bąk. Wiersze Karoliny Szewczyk wyrecytowała Sylwia Szewc, natomiast Magdalena Sobieszek zaprezentowała utwory Magdaleny Baran, Karoliny Kalety i Moniki Korzeń. Wiersze innych nieobecnych twórców recytował Ryszard Mścisz – była to poezja Karoliny Błońskiej (Wyrwy), Edyty Tarnawskiej-Głuszak, Magdaleny Michalak (Stój), Moniki Dudek (Piędel), Pauliny Czarneckiej (Czerepak), Katarzyny Czerepak i Karoliny Cisek. Za współautorkę almanachu można uważać także, mającą za sobą zresztą poetyckie próby, Mariolę Bujak, której piękny rysunek został wykorzystany na okładce.
Po prezentacji wszyscy obecni twórcy stanęli do zdjęcia, otrzymali także prezenty od koordynatora projektu – Roberta Bednarza. Następnie poeci z almanachu „Jestem w kropli rosy” rozdali swój zbiorek wszystkich obecnym na sali gościom, wśród których można było między innymi wypatrzeć rodziców Katarzyny Dąbek (jej tato, Jacek, sam zaczął tworzyć pod wpływem córki), mamę Anety Bąk, dyrektorkę Publicznego Gimnazjum w Jeżowem – Krystynę Jabłońską, i brata Andrzeja Łysiaka – Tomasza, znanego pisarza, aktora i dziennikarza radiowego.
W tym momencie zaczęła się część luźniejsza, mniej oficjalna odsłona wieczorku promocyjnego. Można było porozmawiać z autorami, koordynatorem projektu czy opiekunem twórców, zebrać od poetów autografy, skorzystać ze smacznych przekąsek przygotowanych na tę okazję. Sympatyczna wymiana zdań i luźne spotkania trwały jeszcze długo, autorzy byli oblegani przez swoich znajomych i amatorów twórczości, sami wymieniali się uwagami związanymi z różnymi okresami ich pobytu w szkole i twórczymi poczynaniami. Na koniec autorzy odebrali sporą ilość autorskich egzemplarzy almanachu, a pozostali uczestnicy wieczorku promocyjnego – na pewno z miłymi wrażeniami – mogli udać się do domów, mając perspektywę wolnego świątecznego dnia w dniu 11 listopada. >>> Galeria <<<