Wokół słów, czyli o nowym tomiku Ryszarda Mścisza

            „Korytarze słów” to tytuł szóstego tomiku Ryszarda Mścisza, który został wydany w ostatnich dniach sierpnia i 25 września miał prezentację w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli. Licznie zgromadzonych amatorów poezji i znajomych autora przywitała jak zwykle dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli – Ewa Biały. Zainicjowała ona spotkanie i wręczyła bukiet kwiatów twórcy z Jeżowego, który jest bardzo związany ze stalowowolskim środowiskiem twórczym, zarówno jako członek Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”, jak i uczestnik życia kulturalnego w Stalowej Woli. Następnie spotkanie poprowadził Tomasz Gotkowski.

Ciekawego omówienie nowego tomiku Ryszarda Mścisza dokonał – nie po raz pierwszy zresztą – Mirosław Osowski. Wiersze prezentował sam autor w kilku odsłonach, przeplatane były one zaś utworami fortepianowymi Fryderyka Chopina i Janiny Garści, które wykonała Aleksandra Knap, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli. Jak się okazało, wykonawczyni była kiedyś laureatką konkursu literackiego dla gimazjalistów „Gdy słowa dojrzewają”, który prowadzi w Zespole Szkół w Jeżowem autor „Korytarzy słów”. Na widowni znalazło się wielu twórców, zwłaszcza ze Stalowej Woli i Rudnika nad Sanem. Przybyli także goście z Jeżowego: dyrektor  Gminnego Centrum Kultury, Zbigniew Bednarz, dyrektorka Publicznego Gimnazjum w Jeżowem, Krystyna Jabłońska, i polonistka ucząca w tej szkole – Halina Kobylarz. Ryszard Mścisz nie tylko recytował swoje wiersze, ale także opowiedział o okolicznościach powstania nowego tomiku, przy okazji zaś podziękował osobom i instytucjom, które przyczyniły się do jego zaistnienia. Przede wszystkim skierował podziękowania za sfinansowanie wydania zbiorku do wójta i Rady Gminy Jeżowe,  uhonorował także  autora projektu okładki, anglistę Marka Piśko, który jest jego kolegą z pracy.

            Po prezentacji poetyckiej padło z sali wiele pytań, miłych słów i wywiązała się interesująca dyskusja na temat samego tomiku i poezji w ogóle. Obok Tomasza Gotkowskiego wzięli w niej udział m.in.: Mirosław Grudzień, Edward Dymek, Jacek Kotwica, Krystyna Jabłońska, Piotr Sikorski i Małgorzata Żurecka. Dyskusja dotyczyła zwłaszcza roli autotematycznego rozważania o tworzeniu w tomiku, jego zawartości tematycznej i podejścia do poezji twórcy. Autor został po ciekawej i żywej wymianie zdań obdarowany kwiatami. W imieniu rzeszowskiego oddziału ZLP wręczyła je Małgorzata Żurecka, Marta Gdula-Żukowicz uczyniła to w imieniu Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”. Także Krystyna Jabłońska wraz z pozostałymi osobami, które przybyły z Jeżowego, wręczyły poecie kwiaty – w imieniu swoim oraz wójta i Rady Gminy Jeżowe. Spotkanie zakończyło się podpisywaniem tomików przez autora – dokonywało się to przy dźwiękach muzyki granej przez Aleksandrę Knap.

Galeria